RAVON-werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) Minimaliseren

De RAVON-werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) is een vrijwilligerswerkgroep die sinds 2007 onderzoek doet naar de verspreiding van alle zoetwatervissoorten in Friesland. De focus ligt voornamelijk op poldervissen. 

Enkele belangrijke doelstellingen van de werkgroep zijn
-Het opbouwen en verzamelen van verspreidingsgegevens van alle vissoorten
-Het opbouwen van een enthousiaste vrijwilligersgroep om te vissen in de provincie
-Het opbouwen en ondersteunen van het initiatief “Vissenatlas Friesland” Verspreidingsgegevens 

De werkgroep gebruikt de schepnetmethode. Daarbij worden vanaf de kant, of uit het water, met een schepnet waterpartijen onderzocht. Gevangen dieren worden gedetermineerd, teruggezet en gerapporteerd. Sinds enige jaren wordt er ook geregeld met een zegen gevist. Er wordt ook samengewerkt met  sportvissers. Ons onderzoek heeft tot nu toe vele duizenden waarnemingen opgeleverd.  

De groep bestaat momenteel uit ruim 20 actieve “leden”. Deelname is gratis. Onder de leden zijn enkele ecologen, maar ook duikers. Ook hengelsporters  zijn welkom en blijken heel geïnteresseerd in wat zwemt naast de “bevisbare” soorten. Soms telt en registreert de WVOF de vangsten van hengelsportwedstrijden. De werkgroep heeft de afgelopen jaren regelmatig de RAVON basiscursus Zoetwatervissen gegeven en vele excursies begeleidt . 

Omdat we graag samenwerken met andere disciplines hebben we ons aangesloten als werkgroep bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Als er mensen meegaan met kennis van andere diersoorten wordt de dag voor iedereen beter en leerzamer. Ook werken we samen met Sportvisserij Friesland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (IFG) en de provincie Friesland. Activiteiten De werkgroep gaat tegenwoordig vierwekelijks het veld in met schepnetten en waadpakken. We hebben altijd extra schepnetten voor nieuwe mensen. We houden iedereen op de hoogte via een maillijst en de agenda van de FFF en RAVON. Tijdens de excursies wordt je vanzelf opgeleid. 

Wij zoeken voor in het veld altijd meer actieve vrijwilligers. Ook mensen, die kunnen helpen met het organiseren van excursies en opleidingen zijn van harte welkom! Op kleine schaal bieden we al excursies en opleidingen aan. Of je één keer meegaat of vaker .. je bent welkom. 


spacer
Aanmelding WVOF Minimaliseren

Submit
spacer
dummy