Zoekkaart Friesland Minimaliseren

Op de zoekkaart hieronder is te zien in welke gebieden informatie over de aanwezige vissoorten ontbreekt. De kaart is verdeeld in 5x5 km-hokken. In de lichtgekleurde hokken is het beeld over het voorkomen van vissen onvolledig. Door op een hok te klikken verschijnt de kaart met daarin de onderzochte kilometerhokken en de aangetroffen soorten. Op basis hiervan kun je het voorkomen van vissoorten binnen kilometerhokken onderzoeken (met een schepnet,  hengel, snorkelend/duikend of op zicht) en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis over het voorkomen van vissen. Om een goed beeld te krijgen van de in hok aanwezige soorten wordt ernaar gestreefd om uit de 40% van de in het blok aanwezige kilometerhokken met water visgegevens te hebben. Dit biedt tevens de mogelijk om de zeldzaamheid van soorten te bepalen.

 

spacer
dummy